AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nou AUTODOC Ads
Favorite

Termenii și condițiile generale ale AUTODOC ADS

Dispoziții generale privind serviciile Autodoc

 • Compania ”AUTODOC AG”, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin (în continuare „Autodoc”) operează și vă oferă o platformă, („platforma”) în temeiul următoarelor Condiții de utilizare (în continuare „Condiții de utilizare”), sub domenul https://............... . Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice („utilizatori”) pot utiliza acaestă platforma.

  Prin înregistrarea pe această platforma sau utilizarea acesteia, dumneavoastră confirmați că acceptați respectarea ”Condițiilor de utilizare”. Dacă nu doriți să vă asumați obligația de respectare a acestor ”Condiții de utilizare”, nu veți putea utiliza platforma dată.

 • Platforma acceptă publicarea ofertelor și a cererilor („anunțuri publicitare”), precum și interacțiunea dintre furnizori și potențiali cumpărători ai produselor și serviciilor prezentate. Autodoc nu resprezintă nici furnizorul produselor sau servicilor și nici autorul anunțurilor publicate.

 • Pe platforma dată, pot fi plasate anunțuri publicitare referitoare atât la produsele, cât și la serviciile oferite.

 • Iar un utilizatorul poate fi atât în rol de vânzător, creând și postând anunțuri publicitare care includ text și imagini, cât și în cel de potențial cumpărător, având accesul la vizualizarea anunțurilor publicate de alți utilizatori.

 • În măsura în care opțiunea este disponibilă, platforma permite, de asemenea, utilizatorilor să comunice prin mesaje directe.

Înregistrarea și contul de utilizator

 • Pentru utilizarea întregului potențial funcțional al platformei, în special al funcțiilor de: plasare a anunțurilor, afișare a anumitor date de contact ale utilizatorilor și schimb de mesaje directe cu alți utilizatori, este necesară înregistrarea utilizatorului, care este gratuită.

 • Se pot înregistra doar persoane fizice individuale majore şi cu deplină capacitate juridică (adică, o familie sau un cuplu nu o pot face), persoane juridice şi societăţi de persoane.

  În cazul în care, o persoană înregistrează o societate în calitate de utilizator, prin aceasta, persoana respectivă garantează faptul, că deține dreptul de a reprezenta societatea dată.

 • Utilizatorul nu este în drept să acorde unei terțe părți permisiunea de utilizarea a contului său personal. De asemenea, acesta este obligat să nu dezvăluie datele sale de conectare (login-ul și parola) și să-și protejeze contul de accesul unor terțe persoane.

 • Contul de utilizator nu poate fi supus nici transferării, nici moștenirii.

 • Utilizatorii, care au deja un cont pe https://www.autodoc.de/ sau https://club.autodoc.de/ ,nu trebuie să se înregistreze, în mod separat, pe....... anunturi.autodoc24.ro. Datele de conectare pentru https://www.autodoc.de/ sau https://club.autodoc.de/ pot fi utilizate, în mod automat și pentru conectarea la contul de pe....... anunturi.autodoc24.ro, prin aplicarea procedurii de conectare unică (Single Sign-on).

  Utilizatorii care se înregistrează pe platformă și nu au un cont pe https://www.autodoc.de/ sau https://club.autodoc.de/ vor avea automat un cont creat pe https://www.autodoc.de/ și https://club.autodoc.de/, care va putea fi accesat cu aceleași date de conectare, prin aplicarea procedurii de conectare unică.

Utilizarea platformei

 • Utilizatorul creează un cont personal de utilizator. La înregistrare se încheie un acord de utilizare între Autodoc și utilizator („contract de utilizare”).

  Dacă utilizatorul are deja un cont pe https://www.autodoc.de/, contractul de utilizator intră în vigoare odată cu prima autentificare pe platformă prin conectare unică. Obiectul contractului de utilizare este furnizarea platformei de către Autodoc.

 • După înregistrare, Autodoc acordă utilizatorului acces la platformă printr-un cont de utilizator și utilizarea datelor de conectare. Utilizatorul își păstrează întotdeauna datele de conectare secrete și informează imediat Autodoc despre orice acces neautorizat cunoscut.

 • Nu este permisă înregistrarea sub diferite nume de utilizator, precum și reînregistrarea după excluderea de pe platformă.

 • Utilizatorul se angajează să evite orice activitate care ar putea pune în pericol securitatea platformei Autodoc, să nu comunice informații sau date care ar putea interfera cu platforma software și să nu transmită viruși, troieni sau orice alt software rău intenționat.

Regulile de publicare a anunțurilor

 • După ce utilizatorul s-a înregistrat cu succes pe platformă, acesta poate crea și publica propriile sale anunțuri publicitare, în mod gratuit.

 • Informațiile din anunțuri vor fi întotdeauna salvate electronic. Atunci când această funcționalitate este disponibilă, utilizatorul poate verifica și modifica conținutul și parametrii anunțurilor sale, în timpul publicării (funcționalitatea de previzualizare).

 • Anunțurile publicate pe platformă de către utilizator sunt vizibile pentru toți utilizatorii platformei.

 • Utilizatorul trebuie să plaseze fiecare anunț în categoria corespunzătoare de pe hAUTODOC ADS să ofere o descriere detaliată a produsului comercializat, specificând toate caracteristicile și proprietățile relevante ale acestuia (de exemplu, starea produsului: nou sau uzat), atașând la text și câteva imagini clare ( dacă este posibil).

 • La crearea anunțului său, utilizatorul este obligat să indice, dacă oferta este publicată de o persoană fizică, sau în exercitarea unei ocupații comerciale sau profesionale independente.

 • Utilizatorii care utilizează platforma în calitate de furnizori comerciali, sau în alte scopuri profesionale, sunt supuși unor cerințe legale specifice.

  Aceștia sunt obligați să respecte obligația legală de dezvăluire și, în special, să furnizeze informații complete de identificare a furnizorului care îndeplinesc cerințele legale.

  Autodoc nu garantează exactitatea și caracterul complet ale informațiilor rezumate în acesta.

 • Drepturile de autor ale anunțurilor publicate rămân în proprietatea utilizatorului respectiv. Cu toate acestea, prin plasarea anunțului pe platformă, utilizatorul acordă Autodoc dreptul de a face anunțul disponibil și accesibil publicului pe site-ul său web.

  Autodoc are dreptul să efectueze schimbări privind plasamentul anunțurilor în cadrul platformei, precum și alte modificări tehnice.

Conținutul și comportamentul interzis pe platformă. Responsabilitatea pentru anunțuri

 • Responsabilitatea pentru toate informațiile, datele, textele, imaginile, fotografiile și alte conținuturi și materiale din anunțuri („conținutul”), care sunt create, salvate sau publicate de către utilizator, în timpul utilizării acestei platforme, revine exclusiv și fără restricții persoanei, care este autorul acestora .

 • La plasarea unui anunț, sau într-un context conex, utilizatorul nu este în drept nici direct, nici indirect:

  • să încalce reglementările legale, prezentele ”Condiții de utilizare”, drepturile părților terțe, în special legislația privind: drepturile de autor, mărcile comerciale, dreptul concurenței, brevetele, secretele comerciale, drepturile privind personalitatea (de exemplu, drepturile la propria imagine pentru persoanele reprezentate în fotografii), precum și să încalce regulile decenței;

  • să creeze, salveze și/sau publice imagini, fotografii, texte, date, linkuri sau orice alt conținut care, în conformitate cu reglementările legale pertinente sau opinia Autodoc, sunt: inacceptabile sau ilegale, din punct de vedere constituțional sau legislativ; dăunătoare; amenințătoare; abuzive; hărțuitoare; defăimatoare sau jignitoare; vulgare sau obscene; susceptibile de a incita la ură, rasiste, sau sancționabile, în alt mod; sau care poate dăuna minorilor în orice mod, în special fiind vorba de conținut de natură pornografică, care propagă violență, sau este în alt mod susceptibil să corupă minorii;

  • să creeze conținut care conține informații false, sau care, în alt mod, induce în eroare;

  • să creeze, salveze și/sau publice conținut, pe care nu este autorizat să-l partajeze sau să-l publice;

  • să salveze și/sau publice materiale, care conțin viruși software sau alte informații, date sau programe, care sunt create în scop de perturbare, distrugere sau limitare a funcționării software-ului sau hardware-ului computerului ori a dispozitivelor de telecomunicații.

Obligațiile utilizatorului

 • La înregistrarea pe platformă, utilizatorul este obligat să furnizeze informații veridice, exacte, actuale și complete, în conformitate cu formularul de înregistrare. Utilizatorul este de acord să își actualizeze imediat informațiile sale, în cazul unor modificări ale acestor date.

  Utilizatorul recunoaște că, în calitate de proprietar al unui cont de utilizator, el/ea este pe deplin responsabil (ă) pentru toate activitățile din contul său de utilizator. Dacă utilizatorul a autorizat o altă persoană, de exemplu un minor, ca acesta, fără acordul părintelui sau al tutorelui legal, să utilizeze contul său de utilizator, atunci proprietarul contului recunoaște că este pe deplin responsabil de toate acțiunile acestui utilizator terț, controlul asupra accesului, utilizarea platformei de către utilizatorul terț, precum și consecințele oricărui abuz din partea acestuia.

 • La plasarea anunțurilor sale, utilizatorul trebuie să se asigure, că nu încalcă niciun drept al unor terțe părți (de exemplu, încălcarea drepturilor de autor, al drepturilor privind personalitatea, a legislației privind concurența).

 • Utilizatorul trebuie să informeze imediat Autodoc despre orice utilizare abuzivă a contului său de utilizator, precum și despre orice altă încălcare a reglementărilor de securitate. Utilizatorul este obligat să ramburseze Autodoc orice prejudiciu cauzat în urma situațiile respective.

 • Utilizatorul este de acord să se abțină de la orice activități care pot dăuna sau afecta negativ capacitatea funcțională a platformei (de exemplu, prin intermediul unor viruși sau altor scripturi). Aceasta se aplică, în special, utilizatorilor software-urilor "robot", "spider" sau "offline-reader", care generează cereri ale utilizatorilor pe internet, în mod automat

 • De asemenea, utilizatorul trebuie să se abțină de la modificarea, suprascrierea, copierea sau distribuirea unor secțiuni/părți ale site-ului web, în special prin ocolirea măsurilor tehnice de protecție, de exemplu împotriva descărcării.

Ștergerea anunțurilor

 • Autodoc are dreptul să șteargă parțial sau complet orice anunț creat de către utilizator pe platformă, sau să refuze publicarea anunțurilor utilizatorilor, dacă există dovezi clare că anunțul încalcă ”Condițiile de utilizare” sau reglementările legale, sau dacă utilizatorul a încălcat intenționat obligațiile contractuale, în orice alt mod. Autodoc are dreptul să avertizeze și/sau să blocheze temporar sau definitiv unui utilizator posibilitatea de utilizare a platformei.

 • Autodoc își rezervă dreptul să publice sau să șteargă anumite anunțuri de pe platformă, dacă există dovezi clare, că anunțul este publicat ilegal, sau că produsul promovat nu este disponibil în mod liber, ori există motive de a crede că anunțul va fi sau a fost plasat în scopuri abuzive.

 • Autodoc are dreptul să restricționeze parțial sau complet, sau chiar să înceteze serviciile sale (de furnizare a platformei), precum și să întârzie publicarea anunțurilor, în cazul în care aceasta este necesar pentru implementarea măsurilor tehnice.

Anularea calității de membru. Blocarea contului de utilizator

 • Contractul de utilizare este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

 • Utilizatorul poate rezilia contractul oricând, fără preaviz.

 • Autodoc poate rezilia contractul cu un preaviz de două săptămâni. Dreptul de reziliere a contractului fără preaviz, din motive întemeiate, nu este afectat.

  Autodoc poate rezilia contractul fără preaviz dacă:

  - utilizatorul prezintă informații false sau incomplete în timpul înregistrării;

  - utilizatorul încalcă, în mod repetat, obligațiile contractuale și nu se abține de la încălcarea obligațiilor, în pofida avertismentelor din partea Autodoc.

 • Dacă Autodoc a reziliat contractul, utilizatorul nu are dreptul să creeze un cont nou, chiar și sub un alt nume sau altă denumire.

 • Orice reziliere trebuie efectuată în scris. Rezilierile prin e-mail sunt considerate a fi efectuate în scris.

 • Autodoc are dreptul să blocheze integral sau parțial posibilitatea de utilizare a platformei de către un utilizator, fără o notificare prealabilă, dacă există motive de a crede că utilizatorul a încălcat prezentele ”Condiții de utilizare”, sau dacă această blocare este necesară din motive legale, ori în scop de investigare a unei posibile încălcări legale.

 • De îndată ce contractul este reziliat, toate anunțurile actuale ale utilizatorului vor fi înlăturate de pe platformă, iar contul utilizatorukui va fi dezactivat. Ștergerea datelor efectuată în aceste cazuri, nu include și datele, pe care Autodoc este legal obligat sau autorizat să le stocheze.

Răspunderea Autodoc

 • Cererile de despăgubire ale utilizatorilor adresate Autodoc vor fi respinse, cu excepția cazurilor în care se va specifica sau conveni înntr-un alt mod, conform previziunilor de mai jos.

  Această excludere a răspunderii se aplică atât în beneficiul reprezentanților legali ai Autodoc, cât și al prepușilor folosiți la executarea contractului, dacă utilizatorul formulează pretenții împotriva acestora, cu excepția cazurilor în care, reprezentanții legali sau prepușii respectivi au acționat în mod intenționat, sau cu neglijență gravă.

 • Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică, (a) în măsura în care răspunderea nu este limitată sau poate fi exclusă de legea aplicabilă, în special în condițiile Legii germane privind răspunderea pentru produse,

  (b) în cazurile de intenție sau neglijență gravă, (c) în cazurile prejudiciului corporal, a membrelor sau a vieții cauzate de simpla neglijență (d) în cazul încălcării obligațiilor contractuale semnificative ( e) în cazurile de fraudă și (f) în cazurile nerespectării unei garanții.

 • Autodoc nu are nicio influență asupra designului, sau asupra conținutului anunțurilor utilizatorilor. Prin urmare, Autodoc se disociază, în mod explicit, de întregul conținut al anunțurilor de pe platformă.

 • Autodoc nu verifică legitimitatea, precizia sau caracterul complet al anunțurilor.

  Autodoc nu garantează precizia sau caracterul complet al informațiilor din anunțuri și nici nu garantează calitatea, siguranța sau legitimitatea produselor sau serviciilor promovate de către utilizatori.

 • În măsura în care răspunderea Autodoc este exclusă, aceasta se aplică la fel și companiilor afiliate la Autodoc, precum și răspunderii personale a angajaților, lucrătorilor, reprezentanților, asociaților și prepușilor folosiți la executarea contractelor ai Autodoc.

Exonerarea de răspundere

Utilizatorul declară prin prezenta că va despăgubi și va exonera de răspundere Autodoc, companiile asociate cu Autodoc, precum și angajații, lucrătorii, reprezentanții, asociații și prepușii folosiți la executarea contractelor ai Autodoc și/sau ale companii asociate cu Autodoc, privind cererile sau reclamațiile de orice fel înaintate de către terți, din cauza sau în privința conținutului pe care utilizatorul îl stochează, publică și/sau transmite pe platformă, sau care sunt sunt înaintate din cauza utilizării platformei sau a încălcării de către utilizator a acestor ”Condiții de utilizare” sau a drepturilor unor terțe părți. Aceasta include, la fel, onorariile avocaților și cheltuielile de judecată.

În cazul unei reclamații din partea unei terțe părți, utilizatorul este obligat să furnizeze imediat, corect și integral la cererea Autodoc, toate informațiile necesare pentru examinarea reclamațiilor și apărarea împotriva acestora. Dreptul de exonerare de răspundere nu se aplică, dacă utilizatorul nu este responsabil pentru încălcare.

Mărcile comerciale și drepturile de autor ale Autodoc

Utilizatorul recunoaște că toate drepturile Autodoc de etichetare, inclusiv orice drepturi asupra mărcilor comerciale, brevete, drepturi de autor sau de licențe, sau orice alte drepturi ori poziții juridice comparabile în raport cu utilizatorul, sunt proprietatea exclusivă a Autodoc și utilizatorul nu le poate utiliza sau elimina referințele la dreptul de proprietate al Autodoc fără acordul prealabil și explicit sl Autodoc, oferit în mod scris.

În special, utilizatorul nu poate utiliza marca comercială Autodoc, nu poate copia, modifica, dezasambla, crea lucrări derivate din aceasta, și nici nu poate încerca să descopere codul sursă,vinde, cesiona,sublicențiea sau transfera orice drepturi asupra software-ului/codului sursă ori revendica orice drepturi ale codului software/sursă. Pentru clarificare, toate cele sus-mențioante nu se aplică conținutului propriu al utilizatorului.

Protecția datelor

Utilizarea acestei platforme este voluntară. Totuși, utilizarea platformei anunturi.autodoc24.ro nu este posibilă fără furnizarea datelor cu caracter personal, sau sub mențiunea privind datele anonimizate.

Autodoc va respecta reglementările relevante care sunt aplicate în privința protecției datelor personale. Informațiile suplimentare, privind modul și scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor personale necesare, pot fi găsite în Politica de confidențialitate https://www.autodoc24.ro/services/protectia-datelor-personale.

Modificări ale Condițiilor de utilizare. Încetarea serviciilor

 • Condițiile de utilizare vor face parte din relația contractuală dintre utilizator și Autodoc în versiunea disponibilă la momentul înregistrării.

  Versiunea actualizată a ”Condițiilor de utilizare” poate fi găsită oricând pe site-ul web al Autodoc, la următoarea adresă: anunturi.autodoc24.ro. Autodoc are dreptul să efectueze modificări ale platformei, inclusiv schimbarea și adaptarea ”Condițiilor de utilizare”, cu efecte pentru viitor.

  Autodoc va informa utilizatorul în scris (e-mailul va fi suficient) cu patru săptămâni înainte de implementarea modificărilor.

  Dacă, în această perioadă de timp, nu sunt formulate obiecții, sau utilizatorul își oferă consimțămîntul pentru efectuarea modificărilor în prealabil, fie în mod explicit, fie prin utilizarea activă, în continuare vor fi aplicate ”Condițiile de utilizare” modificate.

  Dacă însă, în timpul perioadei de preaviz, utilizatorul își exprimă în scris dezacordul în privința modificărilor (un e-mail va fi suficient), contractul utilizatorului va continua, în conformitate cu ”Condițiile de utilizare” anterioare. Drepturile de reziliere ale utilizatorului și ale Autodoc rămân neschimbate.

 • Autodoc are, de asemenea, dreptul de reziliere a serviciilor sale (furnizarea platformei), respectând o perioadă de preaviz de două săptămâni.

Soluționarea online a litigiilor: Informații în conformitate cu art. 14 (1) din Regulamentul 524/2013/UE privind SOL în materie de consum

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.european

Autodoc nu este nici pregătit și nici obligat să participe în procedurile de soluționare a litigiilor, în fața unei comisii de conciliere și arbitraj pentru consumatori.

Arbitrajul consumatorilor: Informații în conformitate cu articolul 36 din Legea germană privind soluționarea alternativă a litigiilor în contractele încheiate cu consumatorii

Autodoc nu participă în procedurile de soluționare a litigiilor, în fața unei comisii de conciliere și arbitraj pentru consumatori.Totuși, aveți obligația legală să vă informăm despre existența unei astfel de comisii de conciliere pentru consumatori, la care vă puteți adresa:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Comitetul general de conciliere a consumatorilor al asociației înregistrate ”Centrul de arbitraj”}. Adresa: Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein; numărul de telefon: 07851 / 795 79 40, fax: 07851/795 79 41, e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de, website: www.verbraucher-schlichter.de.

Prevederi finale

 • Dacă utilizatorii sunt antreprenori (în conformitate cu secțiunea 14 din Codul civil german), în privința contractului încheiat cu aceția se va aplica legea Republicii Federale Germania. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CVIM) este exclusă.

  Pentru consumatori, aceasta se va aplica numai în cazul în care, în legislația țării, în care aceștia își au reședința obișnuită, nu există reglementări legale obligatorii (cum ar fi reglementările privind protecția consumatorilor) care ar intra în contradicție cu acest fapt.

 • Instanţa de judecată exclusivă, pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest contract, este Berlin, cu condiţia ca părţile contractuale să fie comercianţi, sau dacă dumneavoastră nu aveţi o instanţă generală de judecată în Germania sau într-un alt stat membru al UE, ori dacă dumneavoastră v-aţi schimbat locul de reședință permanentă în străinătate după intrarea în vigoare a acestor ”Condiţii de utilizare”, sau dacă domiciliul sau locul uzual de domiciliere nu este cunoscut la momentul depunerii plângerii în instanța de judecată.

 • În cazul în care, una sau mai multe prevederi ale prezentelor ”Condiții de utilizare” sunt sau devin invalide sau inaplicabile, acest fapt nu va afecta prevederile rămase din documentul dat. Prevederile invalide sau inaplicabile vor fi înlocuite cu reglementări legale, acolo unde este cazul.

Politica de revocare pentru consumatori

 • Consumatorii au dreptul de revocare a unui contract, în conformitate cu următoarele prevederi, în cazul în care consumatorul este o persoană fizică, care încheie o tranzacție legală, în scopuri care nu pot fi atribuite, în mod predominant, activității comerciale sau profesionale independente a persoanei respective.

 • Dumneavoastră aveți dreptul să revocați un contract, fără indicarea motivului acestei decizii, în termen de două săptămâni, printr-o notificare în formă scrisă (de exemplu, o scrisoare, fax, e-mail)

  Termenul dat începe după recepționarea notificării dvs. privind exercitarea dreptului de revocare, dar nu înainte de încheierea contractului și nici înainte de îndeplinirea obligațiilor noastre de furnizare a informațiilor, în conformitate cu prevederile articolului 312c din Codul civil german coroborat cu secțiunile 1 și 2, precum și cele ale Regulamentulului Codului civil privind obligațiile de informare.

  În acest scop, puteți utiliza formularul de revocare atașat, sau puteți completa versiunea electronică a formularului pe site-ul nostru anunturi.autodoc24.ro și apoi să ne furnizați formularul completat (de exemplu, prin e-mail la info@autodoc.de).

  Dacă utilizați această opțiune, vă vom expedia o confirmare imediată a recepționării revocării (de exemplu, prin e-mail).

  Pentru respectarea termenului de revocare este suficient să trimiteţi notificarea privind exercitarea dreptului de revocare, înainte de scurgerea termenului llimită. Revocarea trebuie expediată către:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlin, Germania,


  Numarul de telefon: +493022026998,


  Fax: 030 208 478 250,


  Е-mail: info@autodoc.de


 • Consecințele revocării

  În cazul unei revocări efective, ambele părți trebuie să ramburseze celeilalte părți costul serviciilor recepționate, precum și orice profit obținut (de exemplu, dobânzile).

  Dacă nu puteți să ne returnați integral sau parțial beneficiile recepționate, sau doar într-o stare deteriorată, atunci va fi necesar să oferiți o compensație de valoare egală. Aceasta poate însemna că obligațiile dvs. contractuale de plată, pentru perioada de până la revocarea contractului dat, trebuie să fie încă îndeplinite.

  Obligațiile de rambursare a plăților trebuie să fie realizate în termen de 30 de zile. Pentru dumneavoastră termenul dat începe în momentul expedierea revocării, iar pentru noi - în momentul recepționării acesteia.

  Rambursarea va fie efectuată prin aceeași modalitate de plată, pe care ați utilizat-o pentru tranzacția inițială, cu excepția cazurilor în care, a fost convenită, în mod expres cu dvs., utilizarea unei alte modlități. Pentru realizarea acestei rambursări, nu vor fi percepute taxe suplimentare.

 • Instrucțiuni speciale

  Dreptul dvs. de revocare expiră prematur, dacă contractul a fost îndeplinit în totalitate de ambele părți, cu consimțământul dvs. oferit înainte de utilizarea dreptulului de revocare.

 • Modelul formularului de anulare

  Dacă doriți să anulați prezentul contract, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l expediați înapoi.

  —Sfârșitul politicii de revocare—

  Versiunea originală a contractului în limba germană va prevala, în caz de dispută sau ambiguitate.